Dr. Mümin EVREN

Dr. Mümin EVREN

Şube Başkanı

1986 yılında Kırklareli'nde Dünya'ya geldim. Eğitim Bilgilerim: Doktora: İstanbul Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013 – 2018 Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008 – 2012 Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Lisans: Balıkesir Üniversitesi 2004 – 2008 Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya 2.Üniversite: Anadolu Üniversitesi 2006 – 2011 İşletme Fakültesi, İşletme 2.Üniversite: Anadolu Üniversitesi 2012 – 2016 2.Üniversite: 2019 - Devam Açıköğretim Fakültesi, Sosyoloji İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslarası İlişkiler Lise: Kırklareli Anadolu Lisesi 1997 – 2004 Yabancı Dil: İngilizce, İyi : Almanca, Başlangıç Mesleki Kariyer-Sivil Toplum Kuruluşları : • Öz Finans-İş Sendikası İstanbul-Avrupa Kurucu Şube Başkanı, 2018-Devam • Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi, Muhasip Üye, 2019-Devam • T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Krediler ve Pazarlama, Kırklareli, Yetkili, 2009-2018 • Tzhemsan (Türkiye Ziraat ve Halk Bankası Emekli ve Mensupları Sandığı) Kırklareli-Delege, 2011-2013, 2013-2015 • Öz Finans-İş Sendikası Kırklareli İl Temsilciliği, 2015-2016 • Öz Finans-İş Sendikası Kırklareli İl Baş Temsilciliği, 2016-2018 • Staj, Paşabahçe Cam San. Kırklareli Cam Fabrikası, Kalite Güvence Birimi ve Kalite Kontrol Laboratuarları, 2007 Doktora Tez Başlığı Ve Tez Danışmanım: “Atık PET’ den Silikon Modifiye Alkid-Fenolik Reçine Esaslı Fırın Boya Üretimi” Danışman: Prof. Dr. Gamze Güçlü, İstanbul Üniversitesi,2018 Yüksek Lisans Tez Başlığı Ve Tez Danışmanım: “N-Vinil 2-Pirolidon Esaslı Kopolimerik Hidrojeller ile Sulu Çözeltilerden Ağır Metal İyonlarının Uzaklaştırılması” Danışman: Prof. Dr. Gamze Güçlü, İstanbul Üniversitesi,2012 SCI,SSCI,AHCI Indekslerine Giren Dergilerde Yayımlanan Makalelerim: Evren M., I. Acar, K. Güçlü, G. Güçlü, “Removal Of Cu2+ and Pb2+ Ions By N-Vinyl 2-Pyrrolidone / Itaconic Acid Hydrogels from Aqueous Solutions” Canadian Journal of Chemical Engineering, 92, 52-59 (2014). DOI :10.1002/cjce.21814 Hakemli Kongre/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlarım: Evren M., I. Acar, G. Güçlü, K. Güçlü, “Synthesis, characterization and applications of N-vinyl pyrrolidone and itaconic acid based hydrogels”, European Polymer Congress, EPF 2011, Granada, Spain, 2011. Evren M., Acar I., Güçlü G., "N-Vinil Pirolidon-İtakonik Asit Kopolimeri Kullanılarak Sulu Çözeltilerden Cu(II) Ve Pb(II) İyonlarının Yarışmalı Olarak Uzaklaştırılması", 26. Ulusal Kimya Kongresi, MUĞLA, TÜRKİYE, 1-6 Ekim 2012, ss.215-216